Θα πούμε το νερό...νεράκι

Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να έχουν καθαρό και ασφαλές νερό και αποχέτευση. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, προσβάσιμα, προσιτά και αποδεκτά για τους ανθρώπους. 

Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα, ακόμη και στο εσωτερικό μιας χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για να διασφαλίσουν ότι αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλους. Αυτό είχε συμφωνηθεί από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2010. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα ...Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου