Ρέθυμνο.Δωρεάν διανομή τροφίμων


Μέχρι τις 31 Μαρτίου, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων στο Ρέθυμνο. Δικαιούχοι της Δωρεάν Διανομής Τροφίμων είναι οι Φορείς Εκπροσώπησης με μέλη τους αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα  που διαμένουν νόμιμα  στην Ελλάδα...Ως Φορείς Εκπροσώπησης εννοούνται οι Δήμοι της  Περιφερειακής Ενότητας  Ρεθύμνης , οι  Ιερές Μητροπόλεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με  παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  με φιλανθρωπική δραστηριότητα.

Τα όρια οικογενειακού εισοδήματος σύμφωνα με την ΚΥΑ (στα οποία συνυπολογίζονται και οι επιδοτήσεις, επιδόματα και αυτοτελή φορολογούμενα ποσά σύμφωνα με συμπληρωματικές διευκρινιστικές του ΟΠΕΚΕΠΕ) διαμορφώνονται ως εξής:

Άπορο άτομο                                   7200 Ευρώ

Διμελείς οικογένειες                       10700 Ευρώ

Τριμελείς οικογένειες                    11520  Ευρώ

Τετραμελείς οικογένειες                14400  Ευρώ

Πενταμελείς οικογένειες                17280 Ευρώ
Για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος πέραν των 3 το όριο προσαυξάνεται κατά 2.880 Ευρώ. Διευκρινίζεται  επίσης ότι  τα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνονται ,όπως φαίνονται στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης 2012
.