Υπέρλεπτο κύκλωμα που θα μπορεί να ενσωνατώνεται σε φακούς επαφής

Ομάδα Ελβετών ερευνητών του Swiss Federal Institute of Technology ανέπτυξε ένα νέο επαναστατικό κύκλωμα τόσο λεπτό που να μπορεί να ενσωματώνεται... στους φακούς επαφής και να κάθεται πάνω στην επιφάνεια του ματιού σου.

Για τη δημιουργία του, οι ερευνητές τύπωσαν το κύκλωμα πάνω σε ένα πολύ λεπτό φιλμ πάχους ενός μικρόμετρου -το ένα έκτο του πάχους της ανθρώπινης τρίχας- ενός υλικού που ονομάζεται parylene. Αυτό που έκαναν ήταν να κατασκευάσουν το κύκλωμα σε μια βάση πολυμερούς βινυλίου η οποία διαλυόμενη στο νερό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του εν λόγω υπέρλεπτου και εύκαμπτου κυκλώματος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το υπέρλεπτο κύκλωμα θα μπορεί να βρει ποικίλλες εφαρμογές όπως για παράδειγμα την παρακολούθηση της εξέλιξης του γλαυκώματος ή άλλων ιατρικών παραμέτρων (π.χ. πίεση του ματιού).  Αυτή τη στιγμή η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ξεπεραστούν κάποιοι περιορισμοί όπως η ενσωμάτωση μπαταριών στο κύκλωμα ή το πώς θα μπορούσε να καταστεί πιο ανθεκτικό.
http://www.techgear.gr